Основни суд у Ваљеву

Вести и обавештења

   19.04.2018.г.                             ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ  
Поштовани,
          Обавештавам вас да је после састанка у судској управи Основног суда у Ваљеву, а у вези са применом Закона о заштити података о личности, заузет став да огласи који се достављју Основном суду у Ваљеву, а који би требало да буду објављени на сајту суда, убудуће неће бити објављени уколико су у супротности са Законом о заштити података о личности као и Правилником о минимуму анонимизације у судским поступцима.

          Закључци који се суду достављају од стране јавних извршитеља садрже личне податке за чију је јавну објаву потребна сагласност особе на коју се подаци односе, име и презиме, адреса, датум рођења, ЈМБГ. Објављивање комплетних података, укључујући и ЈМБГ и кућну адресу на Интернету очигледан је пример обраде личних података која је супротна сврси, па тако сходно члану 8. Закона о заштити података о личности и недозвољена. Таквом обрадом података нарушава се право на приватност и повећава ризик могуће „крађе идентитета".
          Служба за ИТ овог суда ће убудуће објављивати документе који не садрже наведене податке или је на достављеном документу урађена анонимизација података о личности, маркирањем – прецртавањем напред наведених спорних података у складу са Правилником.


О б а в е ш т е њ е

Поштовани,
          Републичка  комисија  обавештава  сва  лица  која  јесу  или  би  могла  да  буду  странке у поступцима  заштите  права, као и у другим поступцима  из њене надлежности  да  једини релевантан   начин   за   обраћање   овом   органу   представља   слање   поднесака  у   виду поштанских  пошиљки упућених  на званичну  пријемну адресу  која гласи ул.  Немањина бр. 22-26,  Београд или њихова  предаја на званичну пријемну писарницу овог  органа која се налази на поменутој адреси.
          Из наведеног разлога,  поднесци примљени путем електронске  поште  нису релевантни за поступање  у  поступцима  заштите  права,  као  и  у  другим  поступцима  из надлежности Републичке комисије. У  вези са тим,  Републичка  комисија  посебно указује и  појашњава  да се  одредбе  члана 20. ЗЈН (које највероватније  представљају разлог због којег се  појавила пракса  одређеног броја   странака  да  се  овом  органу   обраћају  тако   што   своје  поднеске  упућују  путем електронске  поште),   не  односе  на   поступке  заштите   права  када  се  исти   воде  пред Републичком комисијом.
         Наиме,  одредбама  члана  20. ЗЈН  уведена  је  електронска  пошта  као  један од  неколико могућих видова комуникације приликом  спровођења поступка јавне набавке, а  како исти спроводи наручилац то значи да је овај  вид комуникације могућ  искључиво између  њега и  заинтересованих  лица  и  понуђача,  и  то  само под  условом  да  тај  вид  комуникације представља од свих учесника у  поступку  јавне  набавке изабрано средство  комуникације,што значи да су се сви унапред сагласили да га примењују.

С поштовањем,

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки
Немањина 22 – 26, 11000 Београд
Тел.: 011/20-60-902
Факс: 011/20-60-918
E-mail: republicka.komisija@kjn.gov.rs

- Mинистарство правде Републике Србије -

Позив за :
                          10. Европски форум за унапређење владавине права
Спровођење извршења у грађанским стварима у Р. Србији: Остваривање правде
                  Хотел Хајат Риџенси у Београду, (Милентија Поповића бр. 5)
                                    Петак, 11. јули 2014. од 10 и 16.30 часова.

Поштовани,

          Министарство правде РС, заједно са Комором извршитеља Србије и уз велику подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, организује 10. Европски форум за унапређење владавине права, који се одржава 11. јула 2014. године у Хотелу Хајат Риџенси (Миленитија Поповића 5) у Београду, са почетком у 10 часова.
          Реформа система извршења у Србије представља главну тему форума, и део је пројекта Владавина права и извршење (Rule of Law and Enforcement, RoLE), који ГИЗ спроводи уз финансијску подршку ЕУ.
Иако нови систем извршења потраживања у великој мери добро функционише, ипак је потребно решити одређена питања, која су се појавила од увођења Закона о извршењу и обезбеђењу. Са друге стране, јачање свести јавности о појединачним правима и обавезама и изградња поверења у систем су, такође, од великог значаја.
          Учесници 10. Европског  форума  за унапређење владавине права ће имати прилику да у одговору на ове изазове размотре кораке које би требало предузети како би реформа система извршења била у потпуности оперативна.
          На форуму ће се окупити релевантне заинтересоване стране, тј. извршитељи, судије, правници, представници министарстава, поверилаца, привредних субјеката и удружења, као и водећи стручњаци из Србије и иностранства.
          Рок за пријаву за учествовање на Форуму  траје до 4. јула 2014. године.
          Уколико желите да узмете учешће на Форуму, информације о пријави и начину пријаве можете пронаћи на следећој Интернет страници:
http://www.legalreform.rs/index.php/sr/prijave-u-toku-10-evropski-pravni-i-politicki-forum-izvrsenje-potrazivanja-u-srbiji-pravda-na-delu

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com