Основни суд у Ваљеву

РАДНО ВРЕМЕ

          Радно време у седишту Основног суда у Ваљеву је од 07:30 до 15:30 часова, до доношења одлуке о радном времену Председника Врховног Касационог суда Србије. Писмена се могу предавати у седишту Основног суда у Ваљеву у току целог радног времена, а иницијални акти примају се, разврставају и предузимају друге радње у складу са чл.114, 163, 165, 166 Судског пословника. Писмена се предају у 2 (два) примерка за суд и довољном броју примерака за супротну страну. 

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com