Основни суд у Ваљеву

Огласи за непокретну имовину

 • Закључци о продаји усменим јавним надметањем непокретне имовине прва продаја

    Број предмета                       Датум продаје               Напомена

Октобар

 1. И-7787/2013                         02.10.2018
 2. И-1876/2010                         02.10.2018
 3. И-2688/2015                         08.10.2018          Прекид поступка
 4. И-2386/2015                         30.10.2018

Новембар

 1. И-1876/2010                         02.11.2018
 2. И-917/2013                           19.11.2018
 3. Ив-3196/2013                       20.11.2018          Одлаже се продаја
 4. И-350/2015                           20.11.2018
 5. И-146/2017                           26.11.2018
 6. Ив-19/2018                           27.11.2018
 7. И-388/2011                           20.11.2018
 8. Ив-339/2012                         29.11.2018

 

Децембар

 1. И.И.4/2018                            04.12.2018
 2. И-396/2011                           11.12.2018
 3. И-146/2017                           24.12.2018
 4. Ив-1930/2013                       24.12.2018

Јануар

 1. И-890/2016                           28.01.2018
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,