Основни суд у Ваљеву

Огласи за покретну имовину

 • Закључци о продаји усменим јавним надметањем покретне имовине, прва продаја.

     Број предмета                     Датум продаје  

Новембар

 1. И-4283/2013                       01.11.2018
 2. И-3538/2014                       12.11.2018
 3. И-2580/2015                       12.11.2018
 4. И-1704/2015                       12.11.2018
 5. И-256/2016                         13.11.2018
 6. Ив-12163/2011                   15.11.2018
 7. Ив-445/2016                       16.11.2018
 8. Ив-445/2016                       16.11.2018
 9. И-1058/2016                       22.11.2018
 10. И-2262/2014                       23.11.2018
 11. Ив-656/2011                       26.11.2018
 12. И-1317/2016                       28.11.2018

Децембар

 1. И-1704/2015                       03.12.2018 
 2. И-1317/2016                       13.12.2018
 3. И-273/2016                         13.12.2018
 4. Ив-182/2017                       14.12.2018
 5. Ив-24845/2010                   18.12.2018
 6. И-905/2015                         27.12.2018
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,