Основни суд у Ваљеву

Огласи за покретну имовину

 • Закључци о продаји усменим јавним надметањем покретне имовине, прва продаја.

     Број предмета                     Датум продаје  

Март 2018

 1. И-855/2016                         06.03.2018
 2. И-217/2016                         06.03.2018
 3. Ив-7926/2011                     07.03.2018
 4. И-306/2017                         08.03.2018
 5. И-2663/2015                       13.03.2018
 6. И-4555/2013                       15.03.2018
 7. И-2869/2014                       22.02.2018
 8. И-1875/2010                       26.03.2018
 9. И-6184/2013                       28.03.2018
 10. Ив-7994/2011                     29.03.2018
 11. И-2163/2014                       30.03.2018
 12. И-2478/2015                       30.03.2018

Април 2018

 1. И-2770/2014                       02.04.2018
 2. Ив-7926/2011                     02.04.2018
 3. И-4545/2013                       04.04.2018
 4. И-987/2014                         10.04.2018
 5. Ив-179/2014                       11.04.2018
 6. И-798/2011                         13.04.2018
 7. Ив-2345/2013                     13.04.2018
 8. И-1652/2016                       16.04.2018
 9. И-7994/2011                       23.04.2018
 10. И-6184/2013                       24.04.2018

Maj

 1. И-387/2016                         07.05.2018
 2. И-377/2017                         07.05.2018
 3. И-2298/2015                       07.05.2018
 4. И-3366/2013                       11.05.2018
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,