Основни суд у Ваљеву

Огласи за покретну имовину

 • Закључци о продаји усменим јавним надметањем покретне имовине, прва продаја.

     Број предмета                     Датум продаје  

Август

 1. И-1084/2013                       06.08.2018
 2. И-1956/2011                       10.08.2018
 3. Ив-78/2017                         07.08.2018
 4. И-221/2017                         10.08.2018
 5. И-75/2017                           23.08.2018
 6. И-186/2015                         24.08.2018

 

Септембар

 1. И-403/2017                         14.09.2018
 2. И-7550/2012                       14.09.2018
 3. Ив-1048/2013                     14.09.2018
 4. И.891/2015                         17.09.2018
 5. И-921/2016                         19.09.2018
 6. И-3664/2013                       20.09.2018 Odlaže se prodaja
 7. И-2506/2013                       21.09.2018
 8. И-3055/2013                       21.09.2018
 9. И-8546/2013                       25.09.2018
 10. Ив-1763/2014                     25.09.2018
 11. И-595/2015                         27.09.2018
 12. И-8039/2013                       28.09.2018

Октобар

 1. И-2808/2014                       01.10.2018
 2. Ив-995/2014                       04.10.2018
 3. И-3933/2014                       04.10.2018
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,