Основни суд у Ваљеву

ОГЛАСИ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ДРУГА ПРОДАЈА

 • Закључци о продаји усменим јавним надметањем покретне имовине друга продаја

    Број предмета                    Датум продаје

Мај

 1. И-2869/2014                     10.05.2018
 2. Ив-7994/2011                   18.05.2018
 3. И-217/2016                       23.05.2018
 4. И-328/2016                       25.05.2018
 5. И-1574/2011                     30.05.2018
 6. И-1878/2014                     30.05.2018
 7. Ив-179/2014                     31.05.2018
 8. И-1875/2010                     31.05.2018

Jun

 1. Ив-411/2015                       12.06.2018
 2. Ив-1377/2013                     14.06.2018
 3. И-3366/2013                       19.06.2018

Jul

 1. И-95/2018                             03.07.2018
 2. И-306/2017                           03.07.2018
 3. И-70/2018                             03.07.2018
 4. И-387/2016                           12.07.2018
 5. Ив-428/2016                         17.07.2018
 6. И-738/2016                           27.07.2018

Август

 1. Ив-14/2017                          08.09.2018
 2. И-775/2017                          09.08.2018
 3. И-7132/2013                        17.08.2018
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,