Основни суд у Ваљеву

pravna pomoc

          Правну помоћ грађанима пружају судови, у складу са законом и судским пословником.
          Сваки суд је дужан да ван судског поступка, на местима посебно одређеним и видно означеним у згради суда, (са леве стране од главног улаза у зграду) грађанима без обзира на имовно стање да опште правне информације и почетан правни савет (о правном статусу особе, о могућностима постизања мирног решавања спора, информације које се односе на сам поступак пред судом и поједине фазе поступка, о надлежности суда, појединим правилима поступка, трошковима поступка, начину и месту извршења одлуке, о могућности остваривања права на бесплатну правну помоћ, као и о праву на обавезну одбрану).
          Правну помоћ могу пружати судијски помоћници и друго судско особље, у суду у складу са пословима које обављају.
          Одређене информације се могу објављивати штампањем, јавним објављивањем или уручивањем писаног текста у згради суда или у средствима јавног информисања (wеб-страница или на други погодан начин).

  • Упознајте се са Законом о електронском потпису. Закон можете пеузети овде. 
  • Упутство ЈП ПТТ саобраћаја "Србија" за потписивање и шифровање електронских писама. Преузмите
  • Данас је почео са радом портал преко којег грађани и привредна лица у складу са Законом о прекршајима могу да провере да ли се налазе у Регистру неплаћених новчаних казни и других новчаних износа. Овај портал израдило је Министарство правде уз подршку УСАИД-овог пројекта ЈРГА.
    Милан Мариновић председник Прекршајног суда у Београду и Марио Малетић саветник у Министарству правде.

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com