Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета           датум продаје            Извршитељ

 1. И.И.363/2019              06.02.2020                    Н.Киурски
 2. И.ИВК.44/2016            18.02.2020                    Д.Крунић
 3. И.И.218/2018              21.02.2020                    Д.Крунић
 4. И.И.163/2019              26.02.2020                    С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета           датум продаје            Извршитељ

 1. И.ИВ.131/2019             06.02.2020                   Н.Киурски
 2. И.И.221/2017               27.02.2020                   С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета              датум продаје           Извршитељ  

 1. И.И.194/2019                 09.03.2020                   С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета              датум продаје           Извршитељ

 1. И.И.221/2018                14.02.2020                    С.Петровић
 2. И.И.422/2019                25.02.2020                    С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја predmeta prodaje

         Бр.предмета             датум објаве               Извршитељ

 1.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета             датум објаве              Извршитељ


 1.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com