Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.173/2017              01.12.2017                 Н.Крсмановић
 2. И.И.10/2017                01.12.2017                 Н.Крсмановић
 3. И.Ив.166/2017            13.12.2017                 Н.Крсмановић
 4. И.Ив.111/2016            18.12.2017                 Н.Крсмановић
 5. И.И.341/2016              25.12.2017                 Н.Крсмановић
 6. И.И.457/2017              27.12.2017                 Н.Крсмановић
 7. И.Ив.167/2016            15.01.2018                 Н.Крсмановић
 8. И.Ив.57/17                  17.01.2018                 Н.Крсмановић
 9. И.И. 137/2017             23.01.2018                 Н.Крсмановић
 10. И.Ив.203/2016            14.02.2018                 Н.Крсмановић
 11. И.И.457/2017              19.02.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.И.13/2016                20.02.2018                 Н.Крсмановић
 13. И.И.278/2016              21.02.2018                 Н.Крсмановић
 14. И.И.431/2017              22.02.2018                 Н.Крсмановић
 15. И.И.636/2017              26.02.2018                 Н.Крсмановић
 16. И.ИВ.196/2016            26.02.2018                 Н.Крсмановић
 17. И.И.52/2016                26.02.2018                 Д.Крунић
 18. И.И.302/2017              27.02.2018                 Д.Крунић
 19. И.И.421/2017              28.02.2018                 Н.Крсмановић
 20. И.Ивк.377/2014          27.02.2018                 А.Павловић
 21. И.И.291/2017              27.02.2018                 Д.Крунић
 22. И.Ив.41/2017              05.03.2018                 Н.Крсмановић
 23. И.И.324/2017              01.03.2018                 Д.Крунић
 24. И.Ив.69/2017              07.03.2018                 Н.Крсмановић
 25. И.И.360/2016              06.03.2018                 Н.Крсмановић
 26. И.И.341/2016              15.03.2018                 Н.Крсмановић
 27. И.Ив.176/2016            12.03.2018                 Н.Крсмановић 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.Ив.21/2016              14.12.2017                 Н.Крсмановић
 2. И.Ив.201/2016            18.12.2017                 Н.Крсмановић
 3. И.И.182/2017              29.12.2017                 Н.Крсмановић
 4. И.И.226/2017              09.01.2017                 Н.Крсмановић
 5. И.И.173/2017              10.01.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.И.10/2017                11.01.2018                 Н.Крсмановић
 7. И.Ив.166/2017            17.01.2018                 Н.Крсмановић
 8. И.И.310/2016              15.02.2018                 Н.Крсмановић  Ставља се ван снаге
 9. И.Ив.105/2015            24.01.2018                 С.Петровић
 10. И.Ив167/2016             20.02.2018                 Н.Крсмановић
 11. И.И.137/2017              22.02.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.Ив.57/2017              23.02.2018                 Н.Крсмановић
 13. И.ИВ.196/2016            26.02.2018                 Н.Крсмановић  Исправка закључка
 14. И.Ив.111/2017            28.02.2018                 Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.317/2017              05.01.2017                  Н.Крсмановић
 2. И.И.24/2016                26.01.2018                  Н.Крсмановић
 3. И.И.89/2017                07.02.2018                  Н.Киурски
 4. И.И.118/2017              09.02.2018                  Н.Киурски
 5. И.И. 249/2016             20.02.2018                  Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.30/2017                08.12.2017                  Н.Крсмановић
 2. И.И.83/2017                18.12.2017                  Н.Киурски
 3. И.И.16/2016                20.12.2017                  Д.Крунић
 4. И.И.146/2016              04.01.2018                  Н.Крсмановић
 5. И.И. 317/2017             09.02.2018                  Н.Крсмановић  Закључак о отказивању продајe
 6. И.И.89/2017                09.03.2018                  Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1. И.И.146/2016               10.01.2018                Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.Ив.59/2017               04.01.2018                Н.Крсмановић
 2. И.И.146/2016               10.01.2018                Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,