Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.Ив.41/2017              05.03.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И.324/2017              01.03.2018                 Д.Крунић
 3. И.Ив.69/2017              07.03.2018                 Н.Крсмановић
 4. И.И.360/2016              06.03.2018                 Н.Крсмановић
 5. И.И.341/2016              15.03.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.Ив.176/2016            12.03.2018                 Н.Крсмановић 
 7. И.И.391/2016              15.03.2018                 Н.Крсмановић
 8. И.Ив.98/2016              21.03.2018                 Н.Крсмановић
 9. И.Ив.75/2016              21.03.2018                 Н.Крсмановић
 10. И.И.358/2016              23.03.2018                 Н.Крсмановић
 11. И.И.202/2016              27.03.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.И.302/2017              27.03.2018                 Д.Крунић
 13. И.И.291/2017              27.03.2018                 Д.Крунић
 14. И.И.620/2017              29.03.2018                 Н.Крсмановић
 15. И.И.324/2017              02.04.2018                 Д.Крунић
 16. И.И.437/2017              03.04.2018                 Н.Крсмановић
 17. И.И.107/20107            05.04.2018                 Н.Киурски
 18. И.И.540/2017              10.04.2018                 Н.Крсмановић
 19. И.И.73/2016                12.04.2018                 Н.Киурски
 20. И.И.13/2016                16.04.2018                 Д.Крунић
 21. И.И.216/2017              17.04.2018                 Н.Крсмановић
 22. И.И.83/2015                18.04.2018                 Н.Крсмановић
 23. И.И.451/2017              23.04.2018                 Н.Крсмановић
 24. И.И.388/2017              26.04.2018                 Н.Крсмановић
 25. И.И.358/2016              04.05.2018                 Н.Крсмановић
 26. И.И.142/2017              08.05.2018                 Н.Крсмановић
 27. И.И.183/2017              10.05.2018                 Н.Крсмановић
 28. И.ИВК.150/2016          10.05.2018                 Д.Крунић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.Ив.203/2016            14.03.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И.13/2016                20.03.2018                 Д.Крунић
 3. И.И.457/2017              22.03.2018                 Н.Крсмановић
 4. И.И.52/2016                26.03.2018                 Д.Крунић
 5. И.И.278/2016              28.03.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.И.431/2017              30.03.2018                 Н.Крсмановић
 7. И.Ив.92/2017              30.03.2018                 С.Видовић
 8. И.И.636/2017              02.04.2018                 Н.Крсмановић
 9. И.И.360/2016              05.04.2018                 Н.Крсмановић  Ставља се ван снаге
 10. И.Ив.41/2017              05.04.2018                 Н.Крсмановић
 11. И.Ив.69/2017              10.04.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.И.73/2016                12.04.2018                 Н.Киурски
 13. И.И.95/2016                16.04.2018                 Н.Киурски
 14. И.И.341/2016              18.04.2018                 Н.Крсмановић
 15. И.И.302/2017              20.04.2018                 Д.Крунић
 16. И.И.291/2017              20.04.2017                 Д.Крунић
 17. И.И.620/2017              04.05.2018                 Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.155/2017              30.03.2018                  Н.Киурски
 2. И.И.157/2017              04.04.2018                  Н.Киурски
 3. И.И.150/2016              27.04.2018                  Н.Киурски
 4. И.И.382/2016              04.05.2018                  Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.89/2017                09.03.2018                  Н.Киурски
 2. И.И.118/2017              12.03.2018                  Н.Киурски
 3. И.И.155/2017              27.04.2018                  Н.Киурски
 4. И.И.157/2017              03.05.2018                  Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.Ив.196/2016             14.03.2018                Н.Крсмановић
 2. И.Ив.57/2017               14.03.2018                Н.Крсмановић
 3. И.И.358/2016               11.04.2018                Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,