Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Obaveštavamo Vas da je javnom izvršitelju Nadi Krsmanović, imenovanoj za područje Višeg suda u Valjevu u i Privrednog suda u Valjevu, rešenjem ministra pravde broj 740-08-01804/2014-22 od 07.08.2018. godine prestala delatnost. Delatnost javnog izvršitelja Nade Krsmanović, nastavlja javni izvršitelj Snežana Petrović imenovana rešenjem ministra pravde broj 740-08-01793/2014-22 od 27.07.2014. godine, koja privremeno preuzima poslove dok novoimenovani javni izvršitelj ne počne da radi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.601/2017               02.10.2018                 С.Петровић
 2. И.И.А 28/2016              04.10.2018                 С.Петровић
 3. И.И.603/2017               19.10.2018                 С.Петровић
 4. И.И.27/2016                 25.10.2018                 С.Петровић
 5. И.И.327/2018               31.10.2018                 С.Петровић
 6. И.И.601/2017               02.11.2018                 С.Петровић
 7. И.Ив.82/2016               08.11.2018                 С.Петровић
 8. И.И.583/2017               20.11.2018                 С.Петровић
 9. И.Ивк. 3419/2013        30.11.2018                  А.Павловић
 10. И.Ивк.11269/2014       26.12.2018                  Р.Ракоњац  Отказана продаја
 11. И.Ивк.6618/2014         04.01.2019                  Р.Ракоњац
 12. И.Ивк.9316/2014         04.01.2019                  Р.Ракоњац
 13. И.Ивк.1736/2014         04.01.2019                  Р.Ракоњац
 14. И.И.583/2017              20.12.2018                  С.Петровић
 15. И.И.44/2018                21.12.2018                  С.Петровић
 16. И.И.182/2018              25.12.2018                  С.Петровић
 17. И.И.102/2018              24.12.2018                  С.Петровић   

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.175/2017              05.09.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И.256/2017              12.09.2018                 Н.Крсмановић
 3. И.Ивк.854/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 4. И.Ивк.1373/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 5. И.Ивк.1402/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 6. И.Ивк.1441/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 7. И.Ивк.1447/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 8. И.Ивк.37/2014            28.09.2018                 С.Видовић
 9. И.Ивк.770/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 10. И.Ивк.779/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 11. И.Ивк.845/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 12. И.Ив.222/2017            12.10.2018                 С.Петровић
 13. И.И-A.28/2016            19.10.2018                 С.Петровић
 14. И.И.27/2016                27.11.2018                 С.Петровић
 15. И.И.173/2017              29.11.2018                 С.Петровић
 16. И.И.601/2017              30.11.2018                 С.Петровић
 17. И.И.83/2018                27.11.2018                 С.Петровић
 18. И.И.360/2016              29.11.2018                 С.Петровић
 19. И.Ив.82/2016              06.12.2018                 С.Петровић
 20. И.И.173/2017              24.12.2018                 С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.Ив.107/2016            06.09.2018                  Н.Киурски
 2. И.Ив.42/2016              28.09.2018                  М.Јовичић
 3. И.Ив.42/2016              23.10.2018                  М.Јовичић
 4. И.Ив.102/2016            15.10.2018                  Н.Киурски
 5. И.И.83/2018                05.11.2018                  С.Петровић
 6. И.Ив.42/2016              20.11.2018                  М.Јовичић
 7. И.И.533/2017              28.11.2018                  С.Петровић
 8. И.И.54/2018                29.11.2018                  С.Петровић
 9. И.И.83/2018                14.12.2018                  С.Петровић
 10. И.И.24/2018                17.12.2018                  С.Петровић
 11. И.Ив.42/2016              17.12.2018                  М.Јовичић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.118/2017              28.09.2018                  Н.Киурски
 2. И.Ив.107/2016            04.10.2018                  Н.Киурски
 3. И.И.83/2018                14.12.2018                  С.Петровић
 4. И.И.25/2016                15.01.2019                  Д.Крунић
 5. И.И.533/2017              25.12.2018                  С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1. И.Ив.90/17                   13.08.2018                 С.Видовић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.И.157/2017               20.06.2018                Н.Киурски
 2. И.И.А13/2016               29.06.2018                Д.Крунић
 3. И.И.95/2016                 22.10.2018                Н.Киурски
 4. И.Ив.107/2016             20.11.2018                Н.Киурски
 5. И.И.25/2017                 10.12.2018                С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,