Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Obaveštavamo Vas da je javnom izvršitelju Nadi Krsmanović, imenovanoj za područje Višeg suda u Valjevu u i Privrednog suda u Valjevu, rešenjem ministra pravde broj 740-08-01804/2014-22 od 07.08.2018. godine prestala delatnost. Delatnost javnog izvršitelja Nade Krsmanović, nastavlja javni izvršitelj Snežana Petrović imenovana rešenjem ministra pravde broj 740-08-01793/2014-22 od 27.07.2014. godine, koja privremeno preuzima poslove dok novoimenovani javni izvršitelj ne počne da radi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.Ивк.1402/2015         03.08.2018                 С.Видовић
 2. И.Ивк.37/2014             03.08.2018                 С.Видовић
 3. И.Ивк.1441/2015         03.08.2018                 С.Видовић
 4. И.Ивк.1447/2015         03.08.2018                 С.Видовић
 5. И.Ивк.854/2014           03.08.2018                 С.Видовић
 6. И.Ивк.46/2014             03.08.2018                 С.Видовић
 7. И.Ивк.779/2014           03.08.2018                 С.Видовић
 8. И.Ивк.845/2014           03.08.2018                 С.Видовић
 9. И.Ивк.1373/2015         03.08.2018                 С.Видовић
 10. И.Ивк.770/2014           03.08.2018                 С.Видовић
 11. И.И.601/2017               17.08.2018                 Н.Крсмановић 
 12. И.Ив.136/2017             10.08.2018                 Н.Крсмановић
 13. И.И.583-17                   27.08.2018                 Н.Крсмановић
 14. И.И.199/2018               28.08.2018                 Н.Крсмановић
 15. И.И.95/2016                 28.08.2018                 Н.Крсмановић
 16. И.И.84/2015                 31.08.2018                 Н.Крсмановић
 17. И.И.601/2017               02.10.2018                 С.Петровић
 18. И.И.-А28/2016             04.10.2018                 С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.165/2017              21.08.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И. 222/2017             17.08.2018                 Н.Крсмановић
 3. И.И.252/2017              30.08.2018                 Н.Крсмановић
 4. И.И.202/2016              30.08.2018                 Н.Крсмановић
 5. И.И.175/2017              05.09.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.И.256/2017              12.09.2018                 Н.Крсмановић
 7. И.Ивк.854/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 8. И.Ивк.1373/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 9. И.Ивк.1402/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 10. И.Ивк.1441/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 11. И.Ивк.1447/2015        28.09.2018                 С.Видовић
 12. И.Ивк.37/2014            28.09.2018                 С.Видовић
 13. И.Ивк.770/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 14. И.Ивк.779/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 15. И.Ивк.845/2014          28.09.2018                 С.Видовић
 16. И.Ив.222/2017            12.10.2018                 С.Петровић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.Ив.42/2016              08.08.2018                  М.Јовичић
 2. И.И.151/2017              29.08.2018                  Н.Крсмановић
 3. И.И.27/2016                29.08.2018                  Н.Крсмановић
 4. И.Ив42/2016               31.08.2018                  М.Јовичић
 5. И.Ив.107/2016            06.09.2018                  Н.Киурски
 6. И.Ив.42/2016              28.09.2018                  М.Јовичић
 7. И.Ив.102/2016            15.10.2018                  Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.Ив.90/2017              13.07.2018                  С.Видовић
 2. И.И.317/2017              30.08.2018                  Н.Крсмановић
 3. И.И.187/2017              30.08.2018                  Н.Киурски
 4. И.И.118/2017              28.09.2018                  Н.Киурски
 5. И.Ив.107/2016            04.10.2018                  Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1. И.Ив.90/17                   13.08.2018                С.Видовић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.И.157/2017               20.06.2018                Н.Киурски
 2. И.И-А13/2016              29.06.2018                Д.Крунић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,