Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Обавештење за јавне извршитеље у вези достављања закључака о јавним продајама, а у вези са Законом о заштити података о личности... Детаљније
----------------------------------------------------------------------------------------------------
          Obaveštavamo Vas da je javnom izvršitelju Nadi Krsmanović, imenovanoj za područje Višeg suda u Valjevu u i Privrednog suda u Valjevu, rešenjem ministra pravde broj 740-08-01804/2014-22 od 07.08.2018. godine prestala delatnost. Delatnost javnog izvršitelja Nade Krsmanović, nastavlja javni izvršitelj Snežana Petrović imenovana rešenjem ministra pravde broj 740-08-01793/2014-22 od 27.07.2014. godine, koja privremeno preuzima poslove dok novoimenovani javni izvršitelj ne počne da radi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.221/2017                08.05.2019               Д.Крунић
 2. И.в.105/2017                 08.05.2019               Д.Крунић
 3. И.И.274/2017                10.05.2019               Н.Крсмановић
 4. И.И.5/2019                    15.05.2019               С.Петровић
 5. И.И.194/2018                20.05.2019               Н.Киурски
 6. И.Ивк.1468/2014           30.05.2019               Р.Ракоњац            

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.170/2018                 16.05.2019              Н.Киурски
 2. И.И.143/2018                 17.05.2019              Н.Киурски
 3. И.И.234/2018                 28.05.2019              Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.258/2018               15.05.2019                  С.Петровић
 2. И.И.107/2017               27.05.2019                  Н.Киурски
 3. И.И.173/2018               07.06.2019                  Н.Киурски

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.82/2018                25.02.2019                   Н.Киурски
 2. И.Ив.1396/2015          27.03.2019                   М.Јовичић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.И.19/2015                 08.04.2019                 С.Видовић 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,