Основни суд у Ваљеву

Privatni izvrsitelji

          Електронска огласна табла приватних извршитеља за подручје Вишег суда у Ваљеву и Привредног суда у Ваљеву. Огласна табла се односи на предмете извршења приватних извршитеља у којим је одрђена прва или друга продаја покретне и непокретне имовине,продаја непосредном погодбом и предаја ствари.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.358/2016              04.05.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И.142/2017              08.05.2018                 Н.Крсмановић
 3. И.И.183/2017              10.05.2018                 Н.Крсмановић
 4. И.ИВК.150/2016          10.05.2018                 Д.Крунић
 5. И.Ив.216/2017            23.05.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.И.17/2017                29.05.2018                 Н.Крсмановић
 7. И.Ив.84/2017              31.05.2018                 С.Видовић
 8. И.И.83/2015                01.06.2018                 Н.Крсмановић
 9. И.И.531/2017              11.06.2018                 Н.Крсмановић
 10. И.Ив.42/2016              15.06.2018                 М.Јовичић           Исправка закључка
 11. И.И.175/2017              20.06.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.Ивк.150/2016           29.06.2018                Д.Крунић
 13. И.И.601/2017               04.07.2018                Н.Крсмановић
 14. И.И.20/2016                 06.07.2018                Н.Крсмановић
 15. И.Ив.222/2017             09.07.2018                Н.Крсмановић
 16. И.И.165/2017               10.07.2018                Н.Крсмановић
 17. И.И.583/2017               11.07.2018                Н.Крсмановић
 18. И.Ив.138/2017             12.07.2018                Н.Крсмановић
 19. И.И.252/2017               13.07.2018                Н.Крсмановић
 20. И.И.32/2015                 13.07.2018                Н.Крсмановић
 21. И.Ив.42/2016               13.07.2018                М.Јовичић
 22. И.И.600/2017               18.07.2018                Н.Крсмановић
 23. И.Ивк.3526/2015         20.07.2018                С.Видовић
 24. И.И.256/2017               31.07.2018                Н.Крсмановић
 25. И.И.601/2017               17.08.2018                Н.Крсмановић 
 26. И.Ив.136/2017             10.08.2018                Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Друга продаја покретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје               Извршитељ

 1. И.И.620/2017              04.05.2018                 Н.Крсмановић
 2. И.И.13/2016                16.05.2018                 Д.Крунић
 3. И.И.451/2017              24.05.2018                 Н.Крсмановић
 4. И.Ив.75/2016              01.06.2018                 Н.Крсмановић
 5. И.И.341/2016              01.06.2018                 Н.Крсмановић
 6. И.И.437/2017              07.06.2018                 Н.Крсмановић
 7. И.И.142/2017              12.06.2018                 Н.Крсмановић
 8. И.И.540/2017              14.06.2018                 Н.Крсмановић
 9. И.И.183/2017              14.06.2018                 Н.Крсмановић
 10. И.Ив.176/2016            15.06.2018                 Н.Крсмановић
 11. И.Ив.216/2017            21.06.2018                 Н.Крсмановић
 12. И.Ив.84/2017              03.07.2018                 С.Видовић
 13. И.И.17/2017                05.07.2018                 Н.Крсмановић
 14. И.И.202/2016              20.07.2018                 Н.Крсмановић
 15. И.Ивк.150/2016          27.07.2018                  Д.Крунић
 16. И.И.165/2017              21.08.2018                 Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Прва продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.382/2016              04.05.2018                  Н.Крсмановић
 2. И.Ив.42/2016              18.05.2018                  М.Јовичић
 3. И.И.25/2017                30.05.2018                  Н.Крсмановић
 4. И.И.243/2017              31.05.2018                  Н.Крсмановић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Друга продаја непокретне имовине

         Бр.предмета             датум продаје                Извршитељ

 1. И.И.157/2017              03.05.2018                  Н.Киурски
 2. И.И.25/2017                17.06.2018                  Н.Крсмановић  Закључак о исправци
 3. И.Ив.90/2017              13.07.2018                  С.Видовић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Предаја непокретности

         Бр.предмета               датум објаве               Извршитељ

 1.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Непосредна погодба

         Бр.предмета                датум објаве              Извршитељ

 1. И.Ив.196/2016             14.03.2018                Н.Крсмановић
 2. И.Ив.57/2017               14.03.2018                Н.Крсмановић
 3. И.И.358/2016               11.04.2018                Н.Крсмановић
 4. И.И.431/2017               23.04.2018                Н.Крсмановић
 5. И.И.457/2017               09.05.2018                Н.Крсмановић
 6. И.И.636/2017               29.05.2018                Н.Крсмановић
 7. И.И.157/2017               20.06.2018                Н.Киурски
 8. И.И-А13/2016              29.06.2018                Д.Крунић

----------------------------------------------------------------------------------------------------

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,