Основни суд у Ваљеву

СУДИЈЕ ОСНОВНОГ СУДА У ВАЉЕВУ

          Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008 и 104/2009) прописано је да за судију може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.
     Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.
     Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.
     Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност, правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.
     Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

Изабране судије за Основни суд у Ваљеву су:

 1. МАРКОВИЋ БРАНКА - председник суда
 2. РИСТИВОЈЕВИЋ ИВАНА - заменик председника суда
 3. КАРАЋ ЉИЉАНА
 4. ДРПИЋ АЛЕКСАНДРА
 5. ЈЕВТИЋ АНА
 6. ЛАЗАРЕВИЋ ГОРДАНА
 7. ЛАЛОВИЋ ВОЈИСЛАВ
 8. НИКОЛИЋ ГОРДАНА
 9. ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
 10. ПОПОВИЋ НЕБОЈША
 11. СЛОБОДАН АНТИЋ
 12. СТЕФАНОВИЋ МИЛАН
 13. СТОЈАНОВИЋ ГОРДАНА
 14. ТАДИЋ-ПЕТРОВИЋ ДРАГАНА
 15. ЏОКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
 16. РАДОЈИЧИЋ БИЉАНА
 17. ОБРАДОВИЋ АНА 
 18. АНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
 19. МАРКОВИЋ ВЕРИЦА
 20. СНЕЖАНА ЈОВАНОВИЋ
 21. МИРЈАНА НОВАКОВИЋ
 22. ЈАСМИНА ШТУЛИЋ
 23. МИЛКА ЏОКОВИЋ
 24. ВИДА БРДАРИЋ
 25. НЕБОЈША ТЕШИЋ
 26. ЖЕРАВЧИЋ ОГЊЕН
 27. ДУШИЦА ЏОКОВИЋ
kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,

Weather by Freemeteo.com