Основни суд у Ваљеву

Основни суд у Ваљеву

   Част нам је и  задовољство да Вам представимо интернет   презентацију Основног суда у Ваљеву. Надамо се да ће Вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих неопходних и Вама потребних информација. Основни суд у Ваљеву и на овај начин жели да грађане упозна са функционисањем судства и пружи Вам све потребне информације које су везане за послове који се обављају у Основном суду у Ваљеву, како би се свима обезбедило остварење свих права и слобода које су гарантоване Уставом. Основни суд у Ваљеву има пријемну канцеларију и службу за овере у Осечини. Тренутно има двадесет девет судија који се труде да професионалним односом према својој професији уз помоћ свих својих сарадника обезбеде транспарентно, независно, ефикасно и одговорно правосуђе које ће наравно бити у служби грађана. Надамо се да ће Вам интернет презентација пружити довољно информација да пре доласка   у суд будете о свему довољно информисани.
Министарство правде 25.05.2016.г
          Упутство за спровођење одредаба чл. 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05, 85/12 45/13, 55/14 6/15 и 106/15) и члана 98. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“ бр. 31/11,85/2012, 19/13, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15)....Детаљније
Министарство правде 28.04.2016.г
> Изјашњење извршних поверилаца <
          У складу са чланом 547. Закона о извршењу и обезбеђењу, извршни повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде извршни поступак или поступак обезбеђења дужни су да се у року од 1. маја 2016. године до 1. јула 2016. године изјасне о томе да ли су вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ... Детаљније
Министарство правде 28.04.2016.г
Упутство за поступање по Закону о извршењу и обезбеђењу
          Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, који је објављен 21.12.2015. године у Службеном гласнику РС, чије су одредбе члана 551. ступиле на снагу 29.12.2015. године, а остале одредбе треба да ступе на снагу 01.07.2016. године, садржи системске мере.... Детаљније
Министарство правде 14.04.2016.г
Јавна расправа о Преднацрту закона о заштити од насиља у породици у Ваљеву.
     Позивамо вас да присуствујете јавној расправи о Преднацрту закона о заштити од насиља у породици која ће се одржати у петак, 15. априла 2016. године у Ваљеву, зграда Вишег јавног тужилаштва (ул. Вука Караџића бр.5, 2. спрат, конференцијска сала) са почетком у 10 часова. Детаљније...
Министарство правде 03.03.2016.г
Извршитељима већа овлашћења, грађанима право на жалбу
         Извршитељи ће новим законом имати већа овлашћења за сва извршења, осим оних која се односе на породичне односе и враћање запосленог на рад, за шта је и даље задужен суд, изјавила је данас помоћница министра правде Нела Кубуровић. Детаљније...
Министарство правде 23.02.2016.г
          Обавештавамо вас да је министар правде 12. фебруара 2016. године утврдио Јавнобележничку тарифу јавног бележника као повереника суда у поступку за расправљањe заоставштине као и измене и допуне постојеће Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС", број 12 од 12. фебруара 2016.), а које ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", тј. 20. фебруара 2016. године.
Прописе можете преузети овде.
Основни суд у Ваљеву 22.02.2016.г
          Обзиром на околност да су обраћања суду адвоката и грађана електронским путем све чешћа у секцији правна помоћ можете се упознати са одредбама закона о електронском потпису.
Основни суд у Ваљеву 26.01.2016.г.
          Ажуриран је информатор о раду Основног суда у Ваљеву. Информатор можете преузети из секције јавност рада/информатор/информатор за 2016.  Статистику о раду суда можете погледати у секцији јавност рада/ статистика. 
Основни суд у Ваљеву 18.01.2016.г
Све о узбуњивачима.
          Под "узбуњивањем" се сматра откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, као и ради спречавања штете великих размера. Детаљније...
Министарство правде 12.01.2016.г.
          Почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Сада ће грађанин моћи да се жали председнику суда који ће своју одлуку донети у року од два месеца и наложити судији шта мора да уради. Грађани Србије којима је повређено право на суђење у разумном року добијаће одшету. Стари предмети биће решавани по jединственом Програму решавања старих предмета у судовима у Србиjи. Закон о заштити права на суђење у разумном року можете погледати овде.
Основни суд у Ваљеву 
Јавни бележници и приватни извршитељи "
          Сазнајте све о Јавним бележницима и приватним извршитељима. У секцији корисни линкови налазе се пречице које воде ка интернет странама комора приватних извршитеља и јавних бележника и у секцији ИНФО, која се налази у заглављу ове презентације.
Основни суд у Ваљеву
          У секцији преузимање образаца можете преузети образац сагласности родитеља за путовање деце у иностранство са упутсвом за уплату таксе што ће Вам уштедети време потребно за оверу документа. Документ се оверава у соби број 14а-шалтер за овере у згради Основног суда у Ваљеву и у згради суда у Осечини четвртком и петком од 7.30 до 14.30 часова
Основни суд у Ваљеву
          Нови ажуриран списак осуђених и оптужених за ратне злочине у Хрватској....детаљније

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,