Основни суд у Ваљеву

Основни суд у Ваљеву

   Част нам је и  задовољство да Вам представимо интернет   презентацију Основног суда у Ваљеву. Надамо се да ће Вам овај сајт омогућити да брзо и лако дођете до свих неопходних и Вама потребних информација. Основни суд у Ваљеву и на овај начин жели да грађане упозна са функционисањем судства и пружи Вам све потребне информације које су везане за послове који се обављају у Основном суду у Ваљеву, како би се свима обезбедило остварење свих права и слобода које су гарантоване Уставом. Основни суд у Ваљеву има пријемну канцеларију и службу за овере у Осечини. Тренутно има двадесет девет судија који се труде да професионалним односом према својој професији уз помоћ свих својих сарадника обезбеде транспарентно, независно, ефикасно и одговорно правосуђе које ће наравно бити у служби грађана. Надамо се да ће Вам интернет презентација пружити довољно информација да пре доласка   у суд будете о свему довољно информисани.
Министарство правде 06.10.2016.г.
      Јавни позив за доставу података за ажурирање електронске евиденције сталних судских преводилаца и тумача...Детаљније
Министарство правде 05.10.2016.г.
   Борба против организованог криминала и тероризма је борба за светску сигурност и безбедност...Детаљније
Министарство правде 29.09.2016.г.
          Арбитража као алтернативни начин решавања спорова...Детаљније
Министарство правде 21.09.2016.г.
          Србија успешно примењује Закон о заштити узбуњивача. До 1. септембра 2016. године у вишим судовима у Републици Србији било је у раду 157 предмета по тужбама у вези узбуњивања, а решено је 89 предмета.... Детаљније
Министарство правде 02.09.2016.г.
          Шта држава чини да спречи породично насиље?... Детаљније
Уколико се утврди да је неко од учесника поступка свесно донео одлуку која није у складу са заштитом жртве и кажњавања насилника – одговараће. Насилник који удари супружника убудуће ће хитно бити исељаван из породичног дома.... Детаљније
Основни суд у Ваљеву 05.07.2016.г.
       Дана 04.07.2016.г. објављен је и ажуриран информатор о раду Основног суда у Ваљеву. Информатор можете преузети из секције јавност рада/информатор/информатор за 2016 в2
Министарство правде 28.06.2016.г
          Почиње примена новог Закона о извршењу и обезбеђењу...Детаљније
Министарство правде 25.05.2016.г.

          Упутство за спровођење одредаба чл. 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“ бр. 25/82, 48/88, 46/95, 18/05, 85/12 45/13, 55/14 6/15 и 106/15) и члана 98. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“ бр. 31/11,85/2012, 19/13, 93/14, 121/14, 6/15 и 106/15)....Детаљније
Министарство правде 28.04.2016.г.
> Изјашњење извршних поверилаца <
          У складу са чланом 547. Закона о извршењу и обезбеђењу, извршни повериоци у чију корист је пре почетка рада извршитеља у Републици Србији донето решење о извршењу на основу извршне или веродостојне исправе или решење о обезбеђењу и који на дан 1. маја 2016. године још воде извршни поступак или поступак обезбеђења дужни су да се у року од 1. маја 2016. године до 1. јула 2016. године изјасне о томе да ли су вољни да извршење спроведе суд или јавни извршитељ... Детаљније
Министарство правде 28.04.2016.г.
Упутство за поступање по Закону о извршењу и обезбеђењу
          Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, који је објављен 21.12.2015. године у Службеном гласнику РС, чије су одредбе члана 551. ступиле на снагу 29.12.2015. године, а остале одредбе треба да ступе на снагу 01.07.2016. године, садржи системске мере.... Детаљније
Основни суд у Ваљеву 22.02.2016.г.
          Обзиром на околност да су обраћања суду адвоката и грађана електронским путем све чешћа у секцији правна помоћ можете се упознати са одредбама закона о електронском потпису.
Основни суд у Ваљеву 18.01.2016.г. 
Све о узбуњивачима.
          Под "узбуњивањем" се сматра откривање информације о кршењу прописа, кршењу људских права, вршењу јавног овлашћења противно сврси због које је поверено, опасности по живот, јавно здравље, безбедност, као и ради спречавања штете великих размера. Детаљније...
Министарство правде 12.01.2016.г.
          Почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Сада ће грађанин моћи да се жали председнику суда који ће своју одлуку донети у року од два месеца и наложити судији шта мора да уради. Грађани Србије којима је повређено право на суђење у разумном року добијаће одшету. Стари предмети биће решавани по jединственом Програму решавања старих предмета у судовима у Србиjи. Закон о заштити права на суђење у разумном року можете погледати овде.
Основни суд у Ваљеву 06.05.2013.г.
          У секцији преузимање образаца можете преузети образац сагласности родитеља за путовање деце у иностранство са упутсвом за уплату таксе што ће Вам уштедети време потребно за оверу документа.
Основни суд у Ваљеву 08.03.2013.г
          Нови ажуриран списак осуђених и оптужених за ратне злочине у Хрватској и захтев за добијање података о статусу пред правосудним органима....Детаљније

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,